Technologia gastronomiczna sggw

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego rozwiązania jest faktem, którego głównym planem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w rozmiarze systemów ochronnych i urządzeń, które przyjmowane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a ponadto sposoby wykazywania zgody z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą pozycję w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgody z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z zasadą, że towar jest jednoznaczny z wartością to zakłada się jego spójność z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych podawanych w strefach zagrożonych wybuchem otrzymują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach płynących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wymaganiami producent musi mieć o tym żebym zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez dania a style ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne powinny być właściwie skonstruowane, by jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić planowane ze wiedzą wiedzy technicznej. I strony oraz podzespoły urządzeń muszą robić bezpiecznie i zgodnie z poradą producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno posiadać oznaczenie CE. Materiały stosowane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi oraz atmosferą nie mogą zachodzić żadne reakcje, które potrafiły spowodować potencjalny wybuch. Urządzenia i systemy ochronne nie mogą przynieść zranienia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w produktu ich postępowania nie powstaną za wysokie gorączki oraz promieniowanie. Nie mogą stwarzać zagrożeń elektrycznych dodatkowo nie mogą wykonywać sytuacji niebezpiecznych.